937 59 41 28 invertem@invertem.com

TAULES I EXPOSITORS

Fabricació de taules de cultiu i expositors.
Totes les taules estan fabricades amb fusta de flandes polida i tractada a l’autoclau.

Taules de cultiu

Expositors